Hypermodern buitenlaboratorium

Zilt Proefbedrijf faciliteert onderzoek naar verschillende effecten van verzilting en zoutwaterirrigatie op de groei en kwaliteit van landbouwgewassen en halofyten. Dit gebeurt in opdracht van overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Experimenten op locatie

Zilt Proefbedrijf heeft een uniek buitenlaboratorium van één hectare ontwikkeld (sinds voorjaar 2012 in gebruik) waar verschillende experimenten gericht op zouttolerantie en verzilting uitgevoerd kunnen worden. Op dit vollegrond buitenlab kan door middel van een volledig geautomatiseerd systeem elke zoutconcentratie worden gerealiseerd. De irrigatie wordt aangestuurd door sensoren in de bodem, die naast zout ook bodemvocht meten. In totaal realiseren we zeven zoutconcentraties, met elk acht herhalingen (= vak van 20 bij 8 m, zie afbeelding 1). Het zoute water, afkomstig uit de watergangen rondom het perceel, wordt door middel van druppelirrigatie opgebracht. De grondsoort is licht humeus zand.

De opzet van de veldproeven van het Zilt Proefbedrijf is in handen van dr. Arjen de Vos, gepromoveerd aan de VU Amsterdam.

Een stukje techniek...

Elk vak wordt voorzien van een sensor die bodemvochtpercentage en bodemzoutconcentratie (EC) meet. We koppelen de sensoren aan een centrale regelcomputer die de EC vastlegt en zonodig bijstuurt via irrigatie. De metingen van de sensoren vergelijken we met de zoutconcentratie van het irrigatiewater, maar ook met metingen aan bodemvocht. Dit bodemvocht verzamelen en meten we zowel in het veld als in het lab (‘saturated paste methode’). Door deze manier van meten ontstaat een compleet beeld van de zoutconcentratie waar de gewassen in de wortelzone gedurende het groeiseizoen aan worden blootgesteld.