Wetenschappelijk artikel over zouttolerante groenbemester gepubliceerd

Het wetenschappelijke artikel over zouttolerante groenbemesters is gepubliceerd. Gebaseerd op onderzoek dat is verricht op ons open lucht laboratorium op Texel. We zijn trots en blij met het goede werk van de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees verder om de publicatie te lezen:

The open acces journal for plant sciences